E-Bülten Kaydı

19. Yüzyıl Batı Düşüncesi

Hoca: Kasım Küçükalp

Gün ve Saat: Pazartesi, 18.00 / 19 Ekim - 14 Aralık (9 Hafta)

 

 

 

 

Bu ders boyunca, içerisinde Alman Romantizmi, Alman İdealizmi, Alman tarih ekolü, Marksizm, Schopenhauer, Kierkegaard, Yararcılar, Nietzsche ve Pozitivizm gibi ekol ve düşünürleri barındırmak suretiyle, gerek 19.yüzyıl için büyük bir önem arz eden gerekse devam edegelen 20.yüzyıl ve çağdaş felsefeler için adeta bir arka plan teşkil eden bir dönem düşünce konusu kılınacaktır.  Son derece zengin bir içeriğe sahip olması nedeniyle, bu dönem, ayrıntılı bir analiz yerine, ekol ve düşünürlerin temel fikriyatı düşünce konusu kılınacak olup, daha ileri düzey felsefe okumaları için de bir arka plan teşkil etmeye yönelik bir analiz ekseninde ele alınacaktır.

 

Program İçeriği

1. Hafta: Alman Romantizmi

2. Hafta: Alman İdealizmi

3. Hafta: Tarihselcilik ve Alman Tarih Ekolü: Vico, Herder ve Dilthey

4. Hafta: Antropolojik ve Diyalektik Materyalizm: Feuerbach Karl Marx

5. Hafta: John Stuart Mill ve Yararcılık

6. Hafta: Arthur Schopenhauer ve İstenç Felsefesi

7. Hafta: Søren Kierkegaard, Varoluşçuluk ve Teizm

8. Hafta: Nietzsche’nin Nihilizmi Aşma Çabası

9. Hafta: Pozitivizm ve August Comte

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.