E-Bülten Kaydı

14. Yüzyıl Anadolu’sunda Entelektüel Biyografi Yazımı Denemeleri: Cemaleddin Aksarayi

Hoca: Ertuğrul Ökten

Gün ve Saat: Cuma, 17.30 / 06 Mart - 24 Nisan 2015 (8 Hafta)

Bu dönem yeni katılımcı alınmayacaktır.

 

 

 

 

Bu atölye daha önce yapılan 14.-15. yüzyıllar entelektüel tarih atölyelerini bir başka açıdan tamamlar niteliktedir. Daha önceki atölyelerden çıkan sonuca göre bu tarihi çalışmanın yollarından biri coğrafi olarak üretim merkezlerine bakmak ve buradan eser üretimi hakkında bir genel resim çizmeye çalışmaktı. Bu, atölyeyi, kişiler ve eserlerine yaklaştırdı. Bu kişilerden bazılarının eserlerine bakarak, eserlerinin üretildikleri ve içinde yaşadıkları tarihsel ortamı göz önüne alarak entelektüel biyografi yazmak atölyenin temel amacıdır. Haklarında belli miktarda bilgimiz olan kişiler hakkındaki anlayışımızı geliştirmek, Anadolu’nun entelektüel açıdan bu dönemdeki durumunu ve problemleri anlamak ve Osmanlı erken dönemini bir başka ışık altında betimlemek atölyenin nihai amaçları arasında yer almaktadır. Cemaleddin Aksarayi, düşüncesi ve buna etki eden tarihi gerçeklikler üzerine kurgulanmış, yazdığı eserlere dayanan bir entelektüel biyografi denemesi üretmek, benzer biyografileri 14.-15. yüzyılda yaşamış birçok âlim için mümkün olduğunu göstererek dönem tarihini ileriye götürmenin bir yolu olarak entelektüel tarihi teklif etmek ve Karamanoğulları Beyliği’nin entelektüel coğrafyadaki yeri hakkında fikir sahibi olmak atölye sonunda elde edilmesi amaçlanan kazanımlar arasında yer alacaktır. 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.