E-Bülten Kaydı

Okuma Grupları

İhtisas okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin klasik isim ve eserleri çerçevesinde oluşturulmuş ilmi biri kimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve günümüze aktarılmasına olanak sağlayarak bu konudaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bir çalışmadır. Bu çerçevede okuma gruplarında belirlenen başlık ve konu altında kuramsal bir çerçeveden somut verilerle pekiştirilmiş bir bilgilenme safhasına kadar geniş bir yelpazede katılımcıların kendini geliştirmesini amaç- lamaktadır. İLEM’de her dönem ilmi birikimin tanınması ve elde edilmesine imkan sağlayan çok sayıda okuma grubu ilgililerini ir araya toplamaktadır.

İhtisas Programı dâhilindeki okuma grupları; klasik isim ve eserler yanında güncel kişi ve eserler çerçevesinde oluşturulmuş ilmî birikimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve günümüze aktarılmasına olanak sağlayan, bu konudaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bir çalışmadır.

 

İhtisas 2015 Güz Okuma Grupları

Eğitim Çalışma Grubu İslam Eğitim Klasikleri Okumaları

Yusuf Alpaydın 

& Kurtuluş Öztürk

İbrahim Halil Üçer

Felsefe Çalışma Grubu

 

İbn Sînacı Cevher Teorisi: Kategoriler Okumaları
Bilim Felsefesi Okumaları Tahsin Görgün
-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.