E-Bülten Kaydı

İhtisas Dersleri

İLEM İhtisas Programı bünyesindeki dersler, temel disiplinler bağlamında oluşturulan interaktif bir bileşendir. Yüksek lisans ve doktora seviyesindeki katılımcılara açık olan ihtisas dersleri katılımcıların uzmanlaşmak istedikleri konularda daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. Eleştirel bir bakış kazandırmak ve neticesinde nitelikli birikimlerin vücuda gelmesini sağlamak, bu derslerin başlıca gayesidir. Yeni ve özgün çalışmaların kapısını aralamayı hedefleyen ihtisas dersleri nitelikli akademik çalışmaların kapısını aralamaktadır. 

İLEM İhtisas Programı üç boyutlu bir yapı arz etmektedir. Program dâhilindeki dersler, katılımcıların daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. Eleştirel bir bakış kazandırmak ve neticesinde nitelikli birikimlerin vücuda gelmesini sağlamak, derslerin başlıca gayesidir.

 

İhtisas 2015 Güz Dersleri

 

Edebiyat Çalışma Grubu

 

Edebiyat Kuramları: Modernizm ve Sonrası Alphan Akgül
Klasik Türk Şiiri: 'Güzel'in Peşinde Betül Nizam
Modern Türk Hikâyesi Mehmet Güneş

Felsefe Çalışma Grubu

19. Yüzyıl Batı Düşüncesi Kasım Küçükalp
İbn Sîna Psikolojisi M. Zahit Tiryaki
Siyaset Çalışma Grubu Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi Halil İbrahim Yenigün

Tarih 

Çalışma Grubu

Erken Dönem İslam Tarihi Abülkadir Macit
İki Tarih Yöntemi Üzerine Yeniden Düşünmek: Duygu Tarihçiliği ve Tarihte Karşılaştırma Sorunu Teyfur Erdoğdu

Toplum Çalışma

Grubu

Karşılaştırmalı Aile Yapısı

Faruk Taşçı
Batılı Modern Sosyal Teoride Temel Meseleler Lütfi Sunar
İslam Düşüncesinde Sosyal İlimler - Kavramlar, Metinler - Mustafa Tekin

Yönetim Çalışma Grubu

 

Eleştirel Yönetim Çalışmaları Erkan Erdemir
Mesleki Kimliği İnşası Nihat Erdoğmuş

 

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.