E-Bülten Kaydı

2014 Yılı Faaliyet Raporu

İlmi Etüdler Derneği, sahih ilim anlayışının ve özgün ilmi yaklaşımların üretilmesine verdiği katkıları 2002 yılından bu yana sürdürmektedir. 12 yıldır sürdürdüğümüz bu yoluculukta İLEM bugün, yalnızca ülkemizde değil sınırlarımız dışında da binlerce entelektüel ve akademisyenin ilgi ile takip ettiği, akademiye yön verici programlara imza atmaya mazhar oldu. Yine tüm gayretimizi, kadim bir medeniyetin mensupları olarak kendi kavî köklerimizin arkeolojisini yapmaya ve oradan ilmin heybetini, bilginin haysiyetini devşirmeye hasrettik. Bünyemize kattığımız genç üniversite öğrencilerine ve araştırmacı arkadaşlara da bu çabanın kıymetini hissettirmeye çalıştık; düşüncelerine bütünlük, adımlarına istikamet kazandırmaya gayret ettik.

İLEM, modern bilimsel üretim geleneğinin ve onun araçsallaşmış insan, tarih ve toplum öğretilerinin açıklandığı bir zeminde dünya tarihine ve coğrafyamızın tarihine ilişkin doğru bir kavrayış oluşturmayı hedeflemiştir. Özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğini düşünen İLEM, ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye edinmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, İLEM Eğitim Programı bünyesine katılan yeni arkadaşların zengin profili de bizim heyecanımızı artırdı. Daha talepkâr, daha nitelikli sorulara sahip dinamik arkadaşlarla 2014- 15 Güz Dönemini başlattık. Hakeza, açtığımız yeni ders ve okuma gruplarıyla İLEM İhtisas Programını uygulamaya devam ettik. Önceki yıllarda başlamış olan atölyelerimizden birçoğu bugün yayına dönüştü. Böylece, yaklaşık iki yıldır uygulanan İLEM İhtisas Programı derneğin akademik camiada dikkat çekmesinde zengin bir işlev gördü. Bunun yanında, Genç Akademisyenler Buluşması olarak başlayan ve ölçeğini genişleterek son üç yılda uyguladığımız Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) yüzümüzün akı oldu ve kurumsal itibarımızı yurt geneline taşıyan bir etki yarattı. Artık, bu Kongrenin kendi şehirlerinde yapılması için çeşitli üniversitelerden teklifler almaya başladık.

İlkini 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz İLEM Uluslararası Yaz Okulu (IISS)’nun bu yıl ikincisini de gerçekleştirdik. Popüler olana kaçmadan ve yapmış olmak için değil, bizatihi ümmetin dertleriyle dertlenen bir konsept ile Ortadoğu coğrafyası özelinde tüm Müslümanları ilgilendiren meseleleri masaya yatırdık. Marifetin, iltifata tabi olduğuna değişik vesilelerle bir kez daha tanık olduk. Yine bu yıl ürettiklerimizi, geçmişe dönük güçlü bir hafıza ve geleceği döşeyen yol taşları kılmak adına yayına dönüştürmeye devam ettik.

Artık kendi talebini yaratan bir dergi olarak İnsan ve Toplum dergisi yanında devam eden projelerin, kongre ve sempozyumların kitap çalışmaları da sürdürülmektedir. Bir sonraki yıl bu anlamda çok sayıda yayınımızın olacağı bir yıl olacaktır. Dünden bugüne ilmi önceleyen sa’yimizde edindiğimiz tecrübeyi, vizyonumuzu genişletecek bir sermaye kılarak ve her daim çıta yükselten bir kurum olarak yolumuza devam ediyoruz.

Dr. Lütfi Sunar

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.