E-Bülten Kaydı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

Önceki yıllara nispetle daha bereketli ve dolu dolu bir yıl geçirdik. 2013 yılı, İLEM’in geçmişten getirdiği tecrübeyle daha profesyonel ve kuşatıcı çalışmalara can verdiğimiz bir yıl oldu. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi bu yıl da tüm çabamızı insana dokunan, onu bir yerden bir yere taşıyan ve mefkûresini kuvvetlendiren bir temelde şekillendirmeye çalıştık. Yine tüm gayretimizi, kadim bir medeniyetin mensupları olarak kendi kavî köklerimizin arkeolojisini yapmaya ve oradan ilmin heybetini, bilginin haysiyetini devşirmeye hasrettik. Bünyemize kattığımız genç üniversite öğrencilerine ve araştırmacı arkadaşlara da bu çabanın kıymetini hissettirmeye çalıştık; düşüncelerine bütünlük, adımlarına istikamet kazandırmaya gayret ettik.

Bu yıl, İLEM Eğitim Programı bünyesine kattığımız yeni arkadaşların zengin profili de bizim heyecanımızı artırdı. Daha talepkâr, daha çok soran dinamik arkadaşlarla 2013-14 Güz Dönemini başlattık. Hakeza, açtığımız yeni ders ve okuma gruplarıyla İLEM İhtisas Programını uygulamaya devam ettik. İlk dönem oluşturulan bazı dersler atölyeye dönüşerek bir sonraki yıl ürün vermek üzere çalışmalarına yön vermeye başladılar. Böylece, yaklaşık iki yıldır uygulanan İLEM İhtisas Programı derneğin akademik camiada dikkat çekmesinde zengin bir işlev gördü. Önümüzdeki yıl, daha sistematik ve ortak gayelerde buluşan ama her biri kendi içerisinde bir okul olacak yeni çalışma gruplarıyla bu programı sürdürmeye karar verdik.

Bunun yanında, Genç Akademisyenler Buluşması olarak başlayan ve son iki yılda uyguladığımız ölçeğini genişleterek Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) yüzümüzün akı oldu ve kurumsal itibarımızı yurt geneline taşıyan bir etki yarattı. Artık, bu Kongrenin kendi şehirlerinde yapılması için çeşitli üniversitelerden teklifler almaya başladık. İşi burada bırakmadık, I.İLEM Uluslararası Yaz Okulu (IISS) ile çerçeveyi biraz daha genişleterek uluslararası bir programın icrasını gerçekleştirdik. Popüler olana kaçmadan ve yapmış olmak için değil, bizatihi ümmetin dertleriyle dertlenen bir konsept ile Ortadoğu coğrafyası özelinde tüm Müslümanları ilgilendiren meseleleri masaya yatırdık. Önemli kurumsal ortaklıklarla gerçekleştirilen bu çalışmalarda içerik oluşturma konusundaki inisiyatifimiz ve organizasyon becerimiz takdirle karşılandı. Marifetin, iltifata tabi olduğuna değişik vesilelerle bir kez daha tanık olduk.

Bununla birlikte, ayrıca, faaliyet planı yanında oluşturduğumuz iki güzel sempozyum (Medeniyeti Anlamak, Vefatının 10. Yılında Aliya) ile 2013 yılını daha verimli kılmaya gayret ettik. Yine bu yıla, daha önceki yıllardan gelenler yanında iki büyük proje daha armağan ettik: İslam Ahlak Düşüncesi ve Osmanlılarda Kitap Kültürü. Mütevazı imkânlarla ses getirecek işlerin yapılabileceğini örnekleyen bu çalışmalar kamuoyunun fazlasıyla dikkatini çekmiş ve şimdiden sonuçlarının heyecanla beklendiği projeler olmuşlardır.

Yine bu yıl ürettiklerimizi, geçmişe dönük güçlü bir hafıza ve geleceği döşeyen yol taşları kılmak adına yayına dönüştürmeye devam ettik. Artık kendi talebini yaratan bir dergi olarak İnsan ve Toplum dergisi yanında devam eden projelerin, kongre ve sempozyumların kitap çalışmaları da sürdürülmektedir. Bir sonraki yıl bu anlamda çok sayıda yayınımızın olacağı bir yıl olacaktır.

Dünden bugüne ilmi önceleyen sa’yimizde edindiğimiz tecrübeyi, vizyonumuzu genişletecek bir sermaye kılarak ve her daim çıta yükselten bir kurum olarak yolumuza devam ediyoruz.

Dr. Lütfi Sunar

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.