E-Bülten Kaydı

Politika Notları 1: Ahmedinejad Sonrası Türkiye-İran İlişkileri

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı bu dizideki ilk yazıyı İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik kaleme aldı. "Ahmedinejad Sonrası Türkiye-İran İlişkileri" başlıklı yazı küresel ve bölgesel dengeler ışığında Türk-İran ilişkilerinin geleceğini ele alıyor.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nin temel gayesi, geleneğin inşasında önemli rol üstlenecek olan nitelikli ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak, ulusal veya küresel düzeyde ortaya çıkan sorunların çözülmesi için çalışmalar yapmaktır.  Bu gayenin gerçekleştirilmesine yönelik  İLEM bünyesinde çalışan araştırmacılar Türkiye ve Dünya meselelerine dair politikalar üretilmesine imkân ve zaman sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. İLEM Politika Notları bu çalışmaların neticelerinin kamuoyu ile paylaPolitika Notları dizisinin ilki İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Süleyman Elik’in kaleme aldığı Ahmedinejad Sonrası Türkiye-İran İlişkileri başlıklı çalışmasıdır.. Elik bu yazıda Ahmedinejad döneminin sona ermesi ve İran’ın kaotik siyasetine rasyonellik ölçüsü getireceği vaat­leri neticesinde seçilen Hasan Ruhani’nin göreve gelmesi ile birlikte yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye İran ilişkilerinin muhtemel biçimini ve seyrini tartıştı. Bu ilişkinin uluslararası siyasetteki dengeler kadar iki ülkenin iç siyasetleri ile ilişkisini de çözümleyen yazar yeni dönemde, Türkiye ve İran, ekonomik ilişkilerde de, özellikle İran enerji kaynaklarını ülkeye akıtacak projeler ve bölgesel sorunları çözecek siyasi mekanizmalar üzerine, karşılıklı bağımlılık geliştirecek bir siyaset arayışı içerisinde olunacağı öngörüsünde bulundu.

Politika Notları 2: 30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini Okuyamamak

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının ikincisini Sakarya Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kömürcüoğlu kaleme aldı. 30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini Okuyamamak başlıklı yazı yerel seçimler öncesinde yerelin kentsel dilini analiz ediyor.

İLEM Politika Notları kapsamında Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kömürcüoğlu 30 Mart 2014 Seçimleri: Yerelin Kentsel Dilini Okuyamamak başlıklı bir çalışma kaleme aldı. Kömürcüoğlu yerel seçimler öncesinde yerelin kentsel dilini analiz ettiği bu çalışmada, yerel seçim öncesindeki hakim siyasal söylem içerisinde yerelin kentsel dilini tek başına okuma imkanının olmadığınıbu sebeple siyasal söylemin dilini; siyasetin ulusal dili, yerel söylemin benzeşen noktaları ve farklı siyasal geleneklerin farklı doğaları olmak üzere üç boyutlu bir çerçeve içinde ele aldı. Ayrıca çalışmasında belli başlı kentsel mekanlar üzerinden 1980 sonrası şehirciliğin doğasını ele alan Kömürcüoğlu, sonuç olarak neo-liberal politikaların bundan sonra da hakim olmaya devam edeceği, seçmenin ise ulusal kimlik algısı üzerinden bir tercih yapacağına vurgu yaptı.

Yerel yönetimin ve siyasetin seçim dilinden hareketle kentlerin geleceğine ışık tutan bu kapsamlı analiz, farklı partilerin birbirine benzeşen yapısına dair de önemli ipuçları sunuyor.

Politika Notları 3: Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının üçüncüsünü Arife Gümüş kaleme aldı. Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış başlıklı yazı Türkiye eğitim tarihinde zaman zaman tartışmaya açılıp bir türlü çözüme kavuşamayan ve son zamanlarda ülke gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden dershane düzenlemesi tartışmalarını analiz ediyor.

İLEM Politika Notları kapsamında Arife Gümüş Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış başlıklı bir çalışma kaleme aldı. Gümüş, dershane düzenlemesi tartışmalarını,  çıkış noktası, dershanelerin kapatılmasının çözüme yönelik bir adım olduğuna dair yapılan açıklamalar ve dershanelerin kapatılmasının sorun olacağına dair yapılan açıklamalar çerçevesinde üç aşamada ele alıyor.

Ayrıca çalışmasında, sorunun kaynağından uzaklaşılmasına neden olduğu için, sadece dershane odaklı politikalar üretmenin çözümsüzlüğünü dile getiren Gümüş, konunun çok boyutlu ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Sonuç olarak dershanelerin varlık nedenlerinin tespit edilip dershanelere olan ihtiyacın ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapıyor. 

 

Politika Notu 4: Kentsel Dönüşümün Siyasal Boyutu

İlmi Etüdler Derneği’nin kamuoyuna yönelik bilgi ve politika önerilerinin paylaşıldığı İLEM Politika Notlarının dördüncüsünü Yunus Çolak kaleme aldı. Kentsel Dönüşümün Siyasal Boyutu başlıklı politika notu, pek çok yasal teşebbüsle meşru bir zemine oturtulmaya çalışılan kentsel dönüşüm müdahalelerini analiz ediyor.

İLEM Politika Notları kapsamında Yunus Çolak, Kentsel Dönüşümün Siyasal Boyutu başlıklı bir çalışma kaleme aldı. Çolak, kentsel dönüşümün, siyasal sorunları tetiklemek yerine toplumun siyasallığını anlamlandıran ilkeler ile gerçekleşmesine, sağlıklı bir kent yaşamı için gerek duyulduğunu ifade ediyor. Ayrıca çalışmasında, istişare ve hakkaniyet ilkeleri üzerinde durarak kentsel dönüşüm için bazı öneriler sunan yazar, kentsel dönüşümün siyasal meşruiyeti üzerinde daha çok düşünülmesinin ve bu hususta çeşitli ilkelerin kamu tarafından benimsenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor. Topluma yansımaları bakımından kentsel dönüşümün doğurduğu sonuçlardan hareketle kentlerin geleceğine ışık tutan bu kapsamlı analiz, meselenin siyasete dokunan taraflarına dair de önemli ipuçları sunuyor.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.