E-Bülten Kaydı

2014-2015 Kapanış Konferansı

Osmanlı İstanbulu, İslâm şehircilik kültürünün doğu ve batının buluşma noktasında vücud bulmuş müstesnâ bir şehridir. İstanbul’un Osmanlı tarafından fethedilmesine kadar Anadolu ve Balkanlar’daki bilgi ve kültür birikimi, İstanbul’un fethedilmesi ve Osmanlı’nın başşehri olmasından sonra da bu şehre doğru akmaya başlamıştır. Osmanlı, bu çok zengin birikimi alıp devşirmiş, kendi potasında eriterek yeniden şekillendirmiştir. Osmanlı İstanbulu, kend müziğini üretebilmiş dünyanın nadir şehirlerden birisidir. İstanbul’un müziği muhteşem bir karışımın, İstanbul’da “Osmanlı İstanbulu”nun yöntemiyle Osmanlı kültür ve medeniyet süzgecinden geçirilip rafine edilerek elde edilmiş bi müziktir. Aynı zamanda İstanbul’un mûsikîsi, Galata, Yenikapı, Bahariye, Beşiktaş ve Üsküdar mevlevihâneleri başta olmak üzere, mevlevîhânelerde yetişmiş ve çile doldurarak nefsten arınmış bestekârların eserleriyle kimliğini bulmuş bir medeniyet mûsikîsidir. Bu yazının amacı İstanbul mûsikîsinin kökenleri ve onu inşa eden süreçler ortaya koymaktır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.