E-Bülten Kaydı

Ahlak ve Öteki Çalıştayı - I

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi ile klasik ahlâk düşüncesi alanında önemli çalışmalar yapan İLEM Felsefe Çalışma Grubu Ahlâk ve Öteki konulu çalıştaylar dizisini başlatıyor. Dizinin ilk çalıştayı alandan uzman kişilerin sunum ve katılımıyla 11 Nisan 2015 tarihinde İLEM Merkezinde gerçekleştirilecek.

Modern dönemde bilhassa onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında Batı’da ortaya çıkan ve yirminci yüzyılda zirveye ulaşan değerler hiyerarşisindeki değişimler, klasik çağda üretilen ahlâk teorilerini zorunlu bir yüzleşmeyle karşı karşıya getirdi. Bu noktada bilhassa Kıta Avrupası felsefesinde gelişen ‘başka’ ve ‘öteki’ kavramları üzerinden yürütülen ahlâk tartışmalarının belirleyici bir etkisinin olduğu ise şüphesizdir. ‘Başka’nın ahlâk tecrübesinin kuruluşunda oynadığı role dair yapılan tartışmalar, bugün gerçekleştirilecek olan ahlâk tartışmalarında dikkate alınması gereken öneme sahiptir. Sözkonusu önemine binaen modern ahlâk düşüncesinde ‘öteki’ meselesinin ‘başkalık deneyimi’ üzerinden eleştirel bir yaklaşımla ele alınması amacıyla 11 Nisan 2015 tarihinde İLEM’de Ahlâk ve Öteki konulu çalıştayların ilki gerçekleştirilecektir.

‘Bireyin ahlâkî bir özne olarak inşa olma veya inşa edilme süreci "başka"yla birlikte mi yoksa "başka"ya karşı mı gerçekleşiyor yoksa her ikisi birlikte ve eşzamanlı olarak mı yaşanıyor? Ahlâk kişisel olduğu kadar kişiler arası ilişkide de ortaya çıktığına göre başkasıyla bir arada olmanın yol açtığı çatışma veya uzlaşmanın ahlakî değerin belirlenmesine katkısı nedir? Başka ile farklı ilişki tarzları, farklı ahlâkî değerlere yol açar mı? Başkayla ilişkinin doğurduğu bir ahlâkta müeyyideden bahsedebilir miyiz?’ benzeri soru ve sorunların tartışılmasının hedeflendiği çalıştayda ‘diğerine müdahale ve ‘diğeriyle birlikte anlama’ bağlamında ahlâkın nasıl mesele haline getirileceğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu amaçla sadece konuyla ilgili davetli isimlerin katılacağı ve katılımcıların aktif eleştiri ve katkılarının beklendiği çalıştaya iştirakininizden memnuniyet duyacağımızı belirtir, saygılar sunarız.

Çalıştay programı için tıklayınız.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.