E-Bülten Kaydı

İLEM Kitaplığı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM)’nde yürütülen akademik çalışmaların çıktıları “İLEM Kitaplığı” adıyla Nobel Yayıncılık tarafından yayımlanıyor.

Sahih bir ilim anlayışının ve özgün ilmi yaklaşımların üretilmesine katkı yapan İLEM, on yılı aşkın süredir çok sayıda derinlikli faaliyeti sürdürmektedir. Bu faaliyetler kapsamında ortaya çıkan ilmi birikimin yaygınlaştırılması için sürdürülen yayın çalışmalarının daha nitelikli ve geniş kapsamlı hale gelmesi için oluşturulan İLEM Kitaplığı Dizisinde araştırma yayınlarının yanı sıra sempozyum, atölye ve kongre kitapları ve nitelikli tezlerin basılması hedeflenmektedir.

Bu bilinç doğrultusunda hazırlanmış olan “İLEM Kitaplığı” kitapları ile İLEM’in yürüttüğü araştırmalar ve projeler sonucunda sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında oluşturduğu ilmi birikimin bir araya toplanması amaçlanmaktadır. 

 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.