E-Bülten Kaydı

Program

 

05 Nisan / April Cumartesi / Saturday

 

Açılış Konuşmaları:   09:00-09:15

Açılış Konferansı:         09:15-10:00

Sabri Orman, TCMB

İslam İktisadı ve Piyasayı Yeniden Düşünmek

1.  Oturum                  10:15-12:15

Oturum Başkanı: Coşkun Çakır, İstanbul Şehir Üniversitesi

Valentino Cattelan, Oxford Üniversitesi

İslam İktisadı: Adalet, Kimlik ve Çoğulculuk Bağlamında Piyasa Ekonomisi Kuramı

Müzakereci: Mehmet Babacan, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Mahyuddin Ahmad,Teknologi Mara Üniversitesi

İslami Ahlak Perspektifinden Piyasa Kurumlarını Yeniden Düşünmek: Hisba Merkezli Bir İslami Piyasa Kurumu Önerisi

Müzakereci: Lokman Gündüz, TCMB

2. Oturum                 13:30-15:30

Oturum Başkanı: Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi

Mehmet Nuri Güler, Harran Üniversitesi

İslâm’ın Getirdiği Düzenlemelerin Belirlediği Anayasa Ekonomisi ve Sosyal Piyasa

Müzakereci: Ekrem Erdem, Erciyes Üniversitesi

Ali Fidan, Çukurova Üniversitesi

Piyasa İslam’ından İslam’ın Piyasasına

Müzakereci: Abdullah Durmuş, İstanbul Üniversitesi

Çay, Kahve Molası: 15:30-16:00

3. Oturum                 16:00-18:00

Oturum Başkanı: Erkan Erdemir, İstanbul Şehir Üniversitesi

Aliakbar Jafari, Strathclyde Üniversitesi

Özlem Sandıkçı, İstanbul Şehir Üniversitesi 

Tüketici Hakları, Adalet ve Piyasaların Sürdürülebilir Kalkınması

Müzakereci: Bayram Zafer Erdoğan, Anadolu Üniversitesi

Mansour Yeganeh, Tehran University

İslami Geleneksel Çarşıların Sosyo-Ekonomik Değerleri ve Mimari Özellik İlişkisinin İncelenmesi

Müzakereci: Faruk Bal, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

06 Nisan 2014 Pazar     

             

4. Oturum                  09:00-11:00

Oturum Başkanı: Gülfettin Çelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bilal Ahmed Qazi,NAFA Islamic Mutual Funds

Fiyat Müdahaleleri’nin (Tas’eer) ve Çağdaş Uygulamaları için Verilen Şer’i Hükümler

Müzakereci: Suna Akten Çürük, KTO Karatay Üniversitesi

Akhmad Affandi Mahfudz, Utara Malaysia University

İslam İktisadında Serbest Piyasayı Düzenleme Üzerine Makasıd-ı Şeria’dan Gerekli Bazı Temel Notlar

Müzakereci: Necmeddin Güney, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Çay, K ahve Molası: 11:00-11:20

5.Oturum                11:20-13:00

Oturum Başkanı: Nihat Erdoğmuş, İstanbul Şehir Üniversitesi

Ahmet Faruk Aysan, Boğaziçi  Üniversitesi

Mustafa Disli, Ghent Üniversitesi

Huseyin Ozturk, Leicester Üniversitesi

M. Ibrahim Turhan, Borsa İstanbul

İslami Bankalar ve Mudî Disiplini: Türkiye’den Örnek

Müzakereci: Abdullah Şahin, İstanbul Şehir Üniversitesi

Seda Demiralp,Işık Üniversitesi

Rasyonel İslami Aktör? İslami Bankacılık Örneği

Müzakereci: Nurullah Gür, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kapanış Oturumu:        13:00-13:40

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.