E-Bülten Kaydı

Program

Program Akışı

09:30-10:00  Kayıt - Açılış
10.00-10.30  Sosyal Bilimlerde Kavram Geliştirmenin Temeline ve Usulüne Dair  Bazı Meseleler

 Tahsin Görgün
 29 Mayıs Üniversitesi

10.30-11.30  Müzakere/Tartışma
11:30-11:40  Çay Kahve Arası
11.40-12.10  Çağdaş Bilim Anlayışının Eleştirisinden Hareketle Sahne  Kuramına Bir Giriş  Ayhan Çitil
 29 Mayıs Üniversitesi
12.10-13.10  Müzakere/Tartışma
13.10-13.50  Yemek
13.50-14.20  Kavram ve Terim Sorunları Bağlamında Felsefe Geleneğimiz  Ali Utku
 Atatürk Üniversitesi
14.20-15.20  Müzakere/Tartışma
15.20-15.40  Çay Kahve Arası
15.40-16.10  Dilde Eşanlamlı Kavram Yoktur! ‘Kimlik’ ve ‘Hüviyet’ Örneği  Teyfur  Erdoğdu
 Yıldız Teknik  Üniversitesi
16.10-17.00  Müzakere/Tartışma 
17.00-17.30  Sonuç  Müzakerleri ve Kapanış

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.