E-Bülten Kaydı

Avrupamerkezciliğin Ötesi Çalıştayı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile Selçuk Üniversitesinin işbirliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle, Sosyal Bilimlerde Eleştirel Yaklaşımlar Çalıştayları'nın ilki “Avrupamerkezciliğin Ötesi: Yeni Bir Sosyal Bilim İçin Başlangıçlar” başlığıyla 25-26 Ocak 2014 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde Sosyolojiden Tarihe, İktisattan Siyaset Bilimine kadar sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çalışan akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen çalıştayın temel hedefi, sosyal bilimlerde Avrupamerkezciliği aşmanın mümkün olup olmadığı sorusuna cevap bulmaktı. Bu bağlamda, çalıştay boyunca farklı sosyal bilim disiplinlerinde Avrupamerkezciliğin etkileri analiz edildi. Avrupamerkezciliğin olumlu veya olumsuz etkileri tartışılarak sosyal bilimlerin geleceğine ilişkin yeni düşünce ve perspektifler ortaya konulmaya çalışıldı. Nihayet, Avrupamerkezci yaklaşımı aşmak ve Avrupamerkezci olmayan bir sosyal bilim perspektifinin imkanları üzerine görüşler serdedildi ve iki gün boyunca tartışmacıların yorumları ile canlı bir müzakere ortamında birbirinden değerli tebliğler sunuldu.

24 farklı üniversiteden katılımcının bulunduğu çalıştaya, Türkiye’den konuya dair çalışmalar ortaya koymuş seçkin isimlerin yanı sıra yurt dışındaki üniversitelerden de aralarında Prof. Dr. Farid Alatas ve Prof. Dr. Khosrow Bangheri Noaparast’ın da bulunduğu dört akademisyen katıldı.

Bu hocalar yanında Çalıştayın katılımcıları arasında, Prof. Dr. Sayed Javad Miri, Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar, Prof. Dr. Mustafa Demirci, Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Prof. Dr. Sari Hanafi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Yrd. Doç. Dr. Coşkun Taştan, Zafer Çelik, Murat Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Necati Anaz, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Alphan Akgül, Süheyb Öğüt isimleri de yer aldı.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.