E-Bülten Kaydı

İslam İktisadı Atölyeleri

Kapitalist iktisadi sisteme alternatif bir sistem arayışı yıllardır farklı açılardan tartışılmaktadır. Bu tartışmalar bazen hakim iktisadi sistemin eksikliklerinin kapatılması gerektiği şeklinde ortaya çıkmış bazen de komünizmde olduğu gibi tamamıyla farklı bir düzen teklifi olarak karşımıza çıkmıştır. İslam İktisadı tartışmalarını da bu bağlamda, Müslüman düşünürlerin İslami ölçütler çerçevesinde şekillenen alternatif bir piyasa arayışı olarak ifade etmek mümkündür. Ancak 1980’lerden itibaren yapılan çalışmalar sonucu gelinen noktaya baktığımızda, alternatif sistem arayışlarının, mevcut sistem içerisinde var olma çabalarına doğru evirildiği görülmektedir. İktisadi bir sistem oluşturma arayışları, özellikle finansal boyutuyla sınırlandırılmış ve faizsiz bankacılık hizmetlerinin başlatılması ile Müslümanlara sistem içerisinde yer açılmıştır.

İlki 2013 yılında düzenlenen bu atölye çalışmasının amacı “İslam İktisadı” alanında yapılan araştırmalar ışığında ilgili alanın çerçevesinin, alt başlıklarının ve temel konularının belirlenmesidir. Ayrıca bu toplantılar aracılığıyla finansal sistemin dışında, İslam iktisadının farklı yönlerinin ele alınarak, gelecekteki çalışmalar için bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir.

1. İslam İktisadı Atölyesi Mart 2013’te “Temel Kavramlar ve Fikirler”, 2. İslam İktisadı Atölyesi Nisan 2014′te “İslam İktisadı ve Piyasa”, 3. İslam İktisadı Atölyesi Nisan 2015'te "İslam İktisadı ve Emek" ve 4. İslam İktisadı Atölyesi Nisan 2016'da "İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet" başlığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu atölyeler Türkiye, Mısır, Malezya, İngiltere, Pakistan, ABD ve Endonezya gibi birçok ülkeden İslam İktisadı alanında çalışmalar yapmış olan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşmiş, farklı çalışmaların paylaşılmasına ve tartışılmasına vesile olmuştur. Düzenleyici kuruluşlar 5. İslam İktisadı Atölyesi’nin “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” üst başlığı çerçevesinde gerçekleştirilmesini kararlaştırdılar.

 

Atölye web sayfası için tıklayınız.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.