E-Bülten Kaydı

banner_1d7f5f376f1b6b48e842622b0c6d687fb34b8850.jpg
Hakkında

Osmanlı Kitap Kültürü Projesi, Osmanlı’nın kitap ile kurduğu ilişkiyi ve bu eksende yarattığı kültürü kendi tarihsel ve toplumsal şartları çerçevesinde kavramak amacıyla 2012 yılında İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin etkin ve sahiplenici katılımları ile başlayan bir kültür çalışmasıdır.

2013-2014 yıllarında İlmi Etüdler Derneği'nde yürütülen bir araştırma projesinin neticesinde bir 17-18. Yüzyıl Osmanlı alimi ve kadısı olan Cârullah Efendi'nin kütüphanesi üzerinden Osmanlı yazma kitap kültürünü ele alınmış ve halen Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 2200 civarında eserden müteşekkil koleksiyondaki kitap derkenar notları vesile kılınarak eserlerde yer alan ilimler ve onlara yansıyan kitap kültürü tahlil edilmiştir.

Proje boyunca tarihin ve hafızanın kıvrımlarında İslam medeniyetinde yazının somut kültürü, hâmilik kurumu, meclisler, takdimler, okuma biçimleri, değişen kitap algısı ve bu algı çerçevesinde üzerinde yürüdüğümüz düşünce yolunun bulunmasına çabalanmıştır.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.