E-Bülten Kaydı

Tamamlanan Araştırmalar

Türkiye'de Toplumsal Değişim

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) çatısı altında Ocak 2012’den bu yana Dr. Lütfi Sunar koordinatörlüğünde devam eden çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki toplumsal değişimin anlaşılabilmesi ve nitelikli olarak değerlendirilebilmesi için değişimin ve dinamiklerini çözümlenmesi ve kavramsallaştırılarak sosyal bilim çalışmalarına temel sağlanmasıdır.

2000 Sonrası Türkiye İktisadı

Araştırmanın ilk bölümünde 2000'li yıllarda izlenen iktisat politikalarına zemin oluşturan gelişmeler ele alınmıştır. İktisat Politikaları başlıklı ikinci bölüm ise para, bankacılık, maliye ve dış ticaret gibi makroekonomik politika alanlarını ele alıp büyümenin kaynaklarını irdelenmiştir. Son bölümde ise bu politikaların topluma yansımaları bağlamında istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında izlenen politikaların bir değerlendirmesine yer verilmiştir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.