E-Bülten Kaydı

Konferanslar Serisi

İLEM konferansları, alanında uzman akademisyenler tarafından ilmi anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak, yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturmak gayesiyle çeşitli konularda düzenlenmektedir.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.