E-Bülten Kaydı

Kongre Kitapları

İlki 2012 yılında Konya’da, ikincisi 2013 yılında Bursa’da, üçüncüsü 2014 yılında Sakarya’da gerçekleştirilen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi’nin dördüncüsü 14-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Kütahya’da gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK tarafından desteklenen kongre İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile üniversite ve yerel belediye işbirlikleri ile düzenlenmektedir.

Lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak, Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal bilim çalışmalarında önemli bir boşluğu doldurmaya başlamıştır. Bu çerçevede, genç akademi mensupları arasında çalışma alanlarını kapsayan çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak çalışmaların zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sunmak kongrenin temel hedefleri arasındadır.

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi'nde sunulan tebliğler kitaba dönüştürülerek yayınlanmakta ve ilim dünyasının istifadesine sunulmaktadır.

 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.