E-Bülten Kaydı

Turgut Cansever Anma Programı

Turgut Cansever, kendisi ile yapılan bir söyleşide, “Soru sormak- tan ‘soruyu soran, cevaplayan, ümmete öğreten ve ilk üçünü takdir eden’ fayda görür. Ben soruyu sormaya çalıştım. Toplu- mun müsaade verdiği küçücük alanda bir şeyler yapmaya çalış- tım.” diyordu. Mimar ve şehirci kimliğini ısrarla sorduğu sorular ve sahip çıktığı düşünce mirası ile zenginleştirmiş bir mütefek- kir olan Cansever’in özgün duruşunu bir panelle yeniden günde- me getirmek istedik. Uzun yıllardır, sahih bir ilim ve düşünce geleneği çevresinde bir buluşma yeri olan İlmi Etüdler Derneği, büyük bir bahtiyarlıkla 29 Nisan 2006’da Turgut Cansever’i de bir konferans vermek üze- re konuk etmiş ve lisans-lisansüstü düzeyde öğrenciler onu din- leme fırsatı bulmuşlardı. Yusuf Kaplan’ın soruları ile zenginleşen, düşünce ufkumuzu de- rinleştiren bu güzel hatıranın bir vefa borcu olarak yayınlanma- sı ise, bu panel sayesinde mümkün oldu. Cansever’in düşüncesi- nin en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde tazeliğini hep koruması ve kendisine bir rahmet vesilesi olması dileklerimizle, bu kitap- çığı takdim ediyoruz.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.