E-Bülten Kaydı

Şehirli olmak: Şiir, Derviş ve Mekân

Sosyal bilimler alanında muhit olma çabasında olan İLEM, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilim anlayışını İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi birikimi oluşturmak hedefleriyle çalışmalarını yürütmektedir. Bu bağlamda yürüttüğü ilmi/ akademik çalışmalarla birçok meseleye, özgün bir yaklaşımla bakmak ve bu istikamette alternatif çözümler üretmek gayesiyle çeşitli konferans, panel, anma toplantıları ve seminerler düzenlemektedir.

İLEM bu çerçevede, lisans düzeyindeki katılımcılara, kendi medeniyetlerinin kadim birikimi kadar, çağdaş dünyayı da tanımalarını sağlayan ve onlara meseleleri vukufiyetle ele alacak bir perspektif katan üç yıllık Eğitim Programı sunmaktadır. İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde gerçekleştirilmektedir.  İLEM, geleneksel olarak  her eğitim dönemini alanında uzman bir hoca tarafından verilen açılış konferansıyla başlatmakta ve aynı şekilde kapanış konferansıyla tamamlamaktadır. Türkiye’de Etno-Milliyetçilik, Türkiye’de Siyasal ve Toplumsal Değişim, Modern Türkiye’de Devletin Shmittyen Bir Okuması, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz Kapanış Konferansları arasındadır. Her yıl Mayıs ayında düzenlediği Kapanış Konferansı’nın metnini de bu yıl ilk defa konferans öncesinde katılımcıların istifadesine sunmaktadır. Bu yılki Kapanış Konferansımızda, Şehirli Olmak: Şiir, Derviş ve Mekân başlığı ile “Şehir” konusunu ele alıyoruz. Şehir, medeniyetimizde Medine’den başlayarak İslam’ın en güzel haliyle yaşandığı hayat merkezlerimiz olmuştur. Fethedildikten sonra Anadolu şehirleri; camileri, şifahaneleri, kütüphaneleri, bedestenleri, dergâhları ve medreseleri ile toplumun bolluk ve refah içinde hayatlarını sürdürdükleri mekânlar olmuştur. Diyâr-ı Bekr, Konya, Bursa, Sivas ve İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizin her biri eşsiz bir kimliğe sahiptir. Anadolu şehirlerine insanı kâmil nokta-ı nazarından bakarsak şunu görürüz: Geride tekkeler, dergâhlar ve zaviyeler kalmasa da, çoğu hazireler bertaraf edilmiş olsa da şurada burada zamana, siyasi ve ideolojik yaptırımlara meydan okurcasına ayakta kalmayı başarmış türbeler, mezar taşları, yaz- ma eser kütüphanelerinde sıralanmış divan ve mecmuâlar, bu şehirlere gerçek anlamda hüviyetini kazandıranların kâmil insanlar olduğunu tevsik eder. Prof. Dr. Bilal Kemikli hocamızın Şehirli Olmak: Şiir, Derviş ve Mekân başlığı ile “Şehir’’ meselesini ele aldığı bu Kapanış Konferansımızda şehrin anlamını izhar etmeyi hedefliyoruz. Böylelikle içerisinde yaşamış olduğumuz  şehirlere farklı bir bakışla, kavrayışla yaklaşmayı ümit etmekteyiz. 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.