E-Bülten Kaydı

Uluslararası İLEM Yaz Okulu Özet Kitapçıkları

Akademik alanda yaptığı çalışmalarla büyük ses getiren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2013 yılında eğitim çalışmalarını uluslararası boyuta taşıdı. 24-30 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki program İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İLEM Uluslararası Yaz Okulunda 30’un üzerinde ülkeden genç akademisyenler bir araya geldi.

Sahip olduğu birikimi farklı coğrafyalarda çalışmalar yapmakta olan akademisyen, araştırmacı ve entelektüellerle paylaşmak ve bu coğrafyaların tecrübelerinden de  istifade etmek isteyen İLEM, Uluslararası Yaz Okulu ile farklı düşünce ve tecrübeleri ortak bir zemine taşıdı. Program, İLEM, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve T.C. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa icra edildi.

Ana teması “21. Yüzyılda İslam Dünyasında Değişim” olan 2013 İLEM Uluslararası Yaz Okulu’nda bu başlık çerçevesinde İslam dünyasının karşılaştığı değişim sürecinin yansımaları irdelendi. Bu tema ekseninde gerçekleştirilen sunumlarla değişim olgusu ve bunun İslam dünyasında meydana getirdiği tesirin boyutlara ele alınarak son zamanlarda İslam ülkelerinde meydana gelen yapısal değişimlerin hangi yöne evirileceği tartışıldı.

Yaz Okulu programında S. Sayyid, Abdulvehhab El Efendi ve Sadık Ünay gibi alanında yetkin isimlerin verdiği derslere ek olarak katılımcıların sunumlarından oluşan atölyeler, günel meselelerin tartışıldığı forumlar  yer aldı. Programa İslam ülkeleri başta olmak üzere farklı coğrafya ve ülkelerden lisansüstü seviyede eğitim gören 45 katılımcı iştirak etti.

Yaz Okulu’nda “AK Parti‟nin İktidar Süreci‟nde Türk Siyasi Kültürünün Dönüşümü”, “Arap Baharı’nın Orta Asya’ya Etkisi”, “Mısır Devrimi: Bir Kuşak Çatışması”, “Uluslararası İslami Uyanış ve Bir Azınlık Olarak Sri Lanka Müslümanları”, “Yönetim Krizi ve Arap Baharı’nda Örnek  Olay:  Bahreyn”,  “İslam-Demokrasi  Söylemi:  11  Eylül‟den    Arap  Baharı  Sonrası Döneme”, “Bangladeş’te Sekülarizm ve Paradoksları”, “İslam Şehirlerinin Görünümlerinde Dini İnançların Yansımaları”, “İslami Finans Etiği”, “Nesefi Akaidinde Bilgi Kaynağı: Modern Bilimin Epistemolojik Problemiyle Karşılaşmak” gibi pek çok farklı başlık tartışıldı.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.