E-Bülten Kaydı

Genç Akademisyenler Buluşması Özet Kitapçıkları

I. Genç Akademisyenler Buluşması

Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler düzenleyen, araştırmalar yürüten ve bu düzeydeki öğrencileri destekleyen İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi (İSAGEM)’nin birlikte düzenledikleri bir sempozyumdur. Programda, farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan genç akademisyenleri ilgilendiren ve her yıl belirlenen ortak ilmi konular etrafında hazırlanan tebliğler sunulmaktadır. Yıllara göre buluşmanın temaları şöyledir:

• 2007: Disiplinlerarasılık/ Disiplinlerötesilik • 2008: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak • 2009: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat • 2010: Yeni Meseleler ve Çözüm Arayışları • 2011: Bilgi ve Toplum

 

II. Genç Akademisyenler Buluşması

Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler düzenleyen, araştırmalar yürüten ve bu düzeydeki öğrencileri destekleyen İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi (İSAGEM)’nin birlikte düzenledikleri bir sempozyumdur. Programda, farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan genç akademisyenleri ilgilendiren ve her yıl belirlenen ortak ilmi konular etrafında hazırlanan tebliğler sunulmaktadır. Yıllara göre buluşmanın temaları şöyledir:

• 2007: Disiplinlerarasılık/ Disiplinlerötesilik • 2008: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak • 2009: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat • 2010: Yeni Meseleler ve Çözüm Arayışları • 2011: Bilgi ve Toplum

 

III. Genç Akademisyenler Buluşması

Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler düzenleyen, araştırmalar yürüten ve bu düzeydeki öğrencileri destekleyen İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi (İSAGEM) ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın (İSAR) birlikte düzenledikleri bir sempozyumdur. Programda, farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan genç akademisyenleri ilgilendiren ve her yıl belirlenen ortak ilmi konular etrafında hazırlanan tebliğler sunulmaktadır. Yıllara göre buluşmanın temaları şöyledir:

• 2007: Disiplinlerarasılık/ Disiplinlerötesilik • 2008: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak • 2009: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat • 2010: Yeni Meseleler ve Çözüm Arayışları • 2011: Bilgi ve Toplum

IV. Genç Akademisyenler Buluşması

Genç Akademisyenler Buluşması, lisansüstü düzeyde eğitimler düzenleyen, araştırmalar yürüten ve bu dönemdeki öğrencileri destekleyen İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM),  İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), İstanbul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi (İSAGEM) ve İstanbul Araştırmalar ve Eğitim Vakfı’nın (İSAR) birlikte düzenledikleri bir sempozyumdur. Programda farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan genç akademisyenleri ilgilendiren ve her yıl belirlenen ortak ilmi konular etrafında hazırlanan tebliğler sunulmaktadır. Yıllara göre buluşmanın temaları şöyledir:

• 2007: Disiplinlerarasılık/ Disiplinlerötesilik • 2008: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak • 2009: Süreklilik ile Değişim Arasında Düşünce ve Hayat • 2010: Yeni Meseleler ve Çözüm Arayışları

 

V. Genç Akademisyenler Buluşması

Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler düzenle- yen, araştırmalar yürüten ve bu düzeydeki öğrencileri destekleyen İlmi Araştırmalar Merkezi (İLAM), İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), İstan- bul Akademik Gelişim ve Eğitim Merkezi (İSAGEM) ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nın (İSAR) birlikte düzenledikleri bir sempozyumdur. Bu yılki programın organizasyonuna Kadim Akademi de dahil olmuştur. Programda, farklı alanlarda akademik çalışmalar yapan genç akademisyenleri ilgilendiren ve her yıl belirlenen ortak ilmi konular etrafında hazırlanan tebliğler sunulmaktadır. Yıllara göre buluşmanın temaları şöyledir:

• 2007: Disiplinlerarasılık/ Disiplinlerötesilik • 2008: Geleneğimiz ve Bilimler: Entelektüel Bağımlılığı Aşmak • 2009: Süreklilik ve Değişim Arasında Düşünce ve Hayat • 2010: Yeni Meseleler ve Çözüm Arayışları • 2011: Bilgi ve Toplum

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.