E-Bülten Kaydı

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Anma Programı

İslam düşünce ve geleneğinin neşvü nema bulduğu nadide şahsiyetlerden biridir Elmalılı Muham- med Hamdi Yazır Efendi. İslam ilim geleneğinin içerisinden kuşatıcı bir şekilde bakan ve bu bütünlük içerisinde eserler veren Elmalılı Hamdi Efendi’nin anılması ve bu büyük değerin yeni nesillere tanıtıl- ması gerekmektedir. Bu bağlamda Elmalılı Hamdi Efendi’nin fikriyatı ve ilmi çalışmaları çerçevesinde günümüzü değerlendirmek; günümüzdeki me- selelere çözümler inşâ etmek ve onunla rabıta kurmaya çalışmak bir vazife addedilmelidir. Bu anma toplantısında Hamdi Efendi vesilesiyle tefsir ve dolayısıyla Kur’an-i Kerim’in muhtevasına yönelik bir hatırlayış ve kavrayış bilincinin kazanılmasını ümit etmekteyiz.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.