E-Bülten Kaydı

Aliya İzzetbegoviç

Aliya İzzetbegoviç kendisine takılan “Bilge Kral” ismini hak edecek bir hayat ya- şamış büyük bir düşünür ve önemli bir devlet adamıdır. Her ne kadar kendisine dair anlatılanlar Bosna Bağımsızlık Savaşı dönemine yoğunlaşsa da o, düşünür kimliği ile büyük bir mücadelenin içinden gelmektedir. Tarihte pek az kişinin başa- rabildiği bir şeyi gerçekleştirmiş; düşünür ve siyasetçi kimliğini çok sıkı bir şekilde örtüştürmüştür. Düşünceleri ile dile getirmiş olduğu olgunluğu aynı şekilde ahlaki bunalımlarla malul iç ve dış siyasette de göstermiş ve düşmanlarının dahi saygı duyduğu büyük bir devlet adamı olarak tarihe geçmiştir.

Bu anma toplantısında Aliya’nın bıraktığı düşünce mirası tetkik edilecektir. Zira onun yazdıklarında yol gösterici pek çok ilke derin bir düşünce süz- gecinden süzülerek bize ulaş- maktadır. Bu damıtılmış düşün- ce ve öneriler pek çok açıdan günümüzde insanlığın önünü açabilecek mahiyettedir.

2002 yılında, uzunca bir zaman- dır yaşadığımız kültürel kopuş etrafında yaşanan sorunlara ku- şatıcı çözümler üreten ilim adam- larının yetişmesine hizmet ama- cıyla kurulan İlmi Etüdler Derneği bu tür anma toplantıları ile bizim için önemli şahsiyetlerin tarihin derinliklerinde kaybolmalarını en- gellemeyi ve onların artlarında bı- raktıkları mirası yeniden gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.

Böylece kültürel kopuşların tamir edilebileceğini ve büyük insanların dünyası ile birer köprü oluşturaca- ğımızı ümit ediyoruz.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.