E-Bülten Kaydı

1. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı

İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) organizasyonluğunda 29 Haziran-1 Temmuz 2012 tarihinde Konya'da gerçekleştirilen I. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK)’nin kitabı yayımlandı.

Lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacıların, ortak dil ve yöntem geliştirmelerine imkân ve zemin sağlamak ve Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmaya yönelik kuşatıcı yaklaşımları teşvik etmek amacıyla düzenlenen Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), sosyal bilim çalışmalarında önemli bir boşluğu doldurmaya başlamıştır. Bu çerçevede, genç akademi mensupları arasında çalışma alanlarını kapsayan çok yönlü bir iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı yaratılarak çalışmaların zenginleştirilmesi ve akademik dolaşıma sokulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki lisansüstü çalışmaların niteliğinin artırılması yönünde ortaya konan çabalara katkı sunmak kongrenin temel hedefleri arasındadır.

İlk yılında ‘Kent ve Değişim’ özel temasını öne çıkaran I. TLÇK kapsamında hukuk, iletişim, edebiyat, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, mimarlık ve temel İslam bilimleri disiplinlerinde toplamda 111 bildirinin sunulduğu kongrenin kitabı yayımlandı.

Lisansüstü çalışma yapan kişilerin sunduğu tebliğlerin akademi içinde ortak bir dili geliştirmesi açısından yayımlanan I. TLÇK kitabında 20 seçkin bildiri bulunmaktadır. Kongrenin kitaplaştırılması, akademik çalışmaların kayıt altına alınmasıyla hem lisansüstü çalışmalar yapan kişilere kaynaklık etme imkânını sağlayacak hem de akademik hafızanın genişletilmesine katkıda bulunacaktır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.