E-Bülten Kaydı

Okuma Grupları

İhtisas okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin klasik isim ve eserleri çerçevesinde oluşturulmuş ilmi biri kimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve günümüze aktarılmasına olanak sağlayarak bu konudaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bir çalışmadır. Bu çerçevede okuma gruplarında belirlenen başlık ve konu altında kuramsal bir çerçeveden somut verilerle pekiştirilmiş bir bilgilenme safhasına kadar geniş bir yelpazede katılımcıların kendini geliştirmesini amaçlamaktadır. İLEM’de her dönem ilmi birikimin tanınması ve elde edilmesine imkan sağlayan çok sayıda okuma grubu ilgililerini bir araya toplamaktadır.

 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.