E-Bülten Kaydı

İnsan ve Toplum Dergisi 1. Sayı

Günümüzde disipliner sınırlara hapsolmuş akademi, insanı ve toplumu birbirinden bağımsız bir şekilde ele almaktadır. Dolayısıyla her disiplin kendi katı kuralları ve teamüllerine uygun hareket etmekte, diğer disiplinlerin yapıp ettikleriyle ilgilenmemektedir. Bu ortamda disiplinlerin sınırlarını aşacak, mevcut yaklaşımları sorgulamayı amaç edinen, sosyal ve beşerî bilimlerin tüm disiplinlerini kapsayacak bir bakış açısının eksikliği hissedilmektedir. Bununla birlikte disiplinlerarası çalışmalar da günden güne revaç bulmaktadır. İlmî Etüdler Derneği, bu tespit ve gereksinimlerden hareketle yeni bir akademik dergi yayımlamaya karar verdi. Derginin ismi de yukarıdaki durum değerlendirmesine uygun olarak seçildi: İnsan ve Toplum Dergisi.

İnsan ve Toplum Dergisi, akademiyle gerçek hayat arasında bir bağ olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda hem akademiyle hem de yaşadığımız dünyada bizleri insan olarak etkileyen, dönüştüren, kimi zaman da zenginleştiren hayatla bağımızı devamlı korumayı ve her iki alana da yarayacak bilgi üretmeyi hedeflemekteyiz. Böylelikle insan olarak akademisyenin içinde yaşadığı toplumla irtibatını kuvvetlendirmiş olacağımızı umuyoruz.

İnsan ve Toplum’un beslendiği kaynak içinde yaşadığımız toplum olmakla beraber insanı ve toplumu tüm genişliğiyle ele alan eleştirel ve özgün çalışmalar önemsenmektedir. Bu itibarla İnsan ve Toplum hem ilgileri hem de yaklaşım tarzı olarak günümüz akademyasının disipliner yaklaşımlarından daha geniş bir perspektifle konulara yaklaşmayı amaç edinmektedir. Tüm bunları yaparken dsipliner yetkinliğin büyük önem taşıdığının farkındayız. Bundan dolayı kendi disiplinini içselleştirmemiş disiplinlerarası ya da çoklu-disiplinli çalışmalardan ziyade hem kendi disiplinini hem de diğer disiplinlerin yöntem ve kuramlarını kullanabilen özgün ve eleştirel yaklaşımlara dergimizde yer vermeyi amaçlamaktayız.

İnsan ve Toplum’un dili Türkçe ve İngilizce olarak belirlendi. Akademik yayınların gereksindiği titizlik çerçevesinde tüm yazılar en az iki hakemin onayından sonra yayımlanacaktır. Derginin yayın periyodu altı aydır. 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.