E-Bülten Kaydı

Tarih Çalışma Grubu

İnsanlığın tarihsel birikiminin kaynağını teşkil eden maddi ve manevi unsurlar, gerek medeniyetlerin teşekkülü gerekse bizatihi tarihin yazımı bakımından ilmi yetkinlikle ayırt edilip, farklılıkları ortaya konabilir. Tarih Çalışma Grubu, tarih yazıcılığı, Osmanlı tarihi, Osmanlı entelektüel tarihi, medeniyetler tarihi gibi konuları ele alarak bu farklılıkları ortaya koymaya çalışmaktadır.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.