E-Bülten Kaydı

2015 - Bahar

İLEM İhtisas Programı 2015 Bahar dönemi ile birlikte 7. dönemine merhaba diyor. Bilgiye ulaşma, bunu bir değerler sistemi etrafında üretme/şekillendirme ve paylaşma gibi temel kaygılarla oluşturulan İhtisas Programı sosyal bilimler alanında kuşatıcı ve külli bir perspektif ve özgün alternatifler sunacak şekilde hazırlanmıştır.

İLEM İhtisas Programı, lisansüstü eğitim görmekte olan farklı disiplin mensuplarını bir araya getirmektedir. Burada, disiplinler arası etkileşim ve paylaşım içerisinde belirli alanlara odaklanılmakta, yetkinlikler arttırılırken, ilmi üretim bu sayede zenginleştirilmektedir.

Programda yer alan dersler; katılımcıların daha hususi alanlarda derinlemesine analizler ve yorumlar yapmasını mümkün kılacak muhtevalara sahiptir. Eleştirel bir bakış kazandırmak ve neticesinde nitelikli birikimlerin vücuda gelmesini sağlamak, bu derslerin başlıca gayesidir. Okuma grupları; kendi devrinin ve devrimizin klasik isim ve eserleri çerçevesinde oluşturulmuş ilmi birikimin anlaşılmasına, tahlil edilmesine ve mümkün mertebe günümüze aktarılmasına olanak sağlayan ve bu konudaki boşluğu doldurmayı hedefleyen bir çalışmadır. Atölyeler ise mevcut ilmi birikimi günümüz şartlarında derinlemesine analiz edebilme ve buna müteakip nitelikli ürünler ortaya koyabilmeyi amaçlamaktadır.

Değerli hocalarımızın gayretleri ve gönüldaşlarımızın emekleriyle şekillenen programın genç ilim insanları için bereketli olmasını ümit ediyoruz.

 

Siyaset Çalışma Grubu Ders Milliyetçilik ve Etnik Siyaset Hüseyin Alptekin 
Türkiye’de Muhafazakârlık Mahmut Hakkı Akın
Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi II Halil İbrahim Yenigün
Okuma Grubu Politik Teolojik Kavram Okumaları Bünyamin Bezci
Felsefe Çalışma Grubu Ders Başlangıçtan Kant'a Modern Batı Düşüncesi Kasım Küçükalp
İslâm Düşüncesinde Erdemler Ahlâkı Müstakim Arıcı
Okuma Grubu Düşünmenin Yolunda Olmak: Martin Heidegger Okumaları Feridun Yılmaz & Şenol Karagüzel
Meşşai Doğa Felsefesine Giriş: eş-Şifâ/es-Simâ‘u’t-tabî‘î Okumaları İbrahim Halil Üçer
Edebiyat Çalışma Grubu Ders Roman ve Toplum(Dil, İletişim, Anlatı) Ali Büyükaslan
Edebiyat ve Estetik Berat Açıl
Okuma Grubu Türkiye Tarihini Tanpınar’dan Okumak Şerif Eskin
Tarih Çalışma Grubu Atölye Osmanlı Vekayinamelerinde Tarih Kavramı Teyfur Erdoğdu
14. Yüzyıl Anadolu’sunda Entelektüel Biyografi Yazımı Denemeleri: Cemaleddin Aksarayi Ertuğrul Ökten

Toplum Çalışma Grubu

Ders İslam ve Sosyal Bilimler Mustafa Tekin
İslam Şehri: Teori ve Pratik Mustafa Kömürcüoğlu
Okuma Grubu Avrupa Seyahatnamelerinde Doğu II: 19. Yüzyıl Seyahatnameleri Lütfi Sunar
Atölye Türkiye’de Kentlerin Dönüşümü Alev Erkilet
Türkiye’de Sosyal Politikalar Faruk Taşçı
Özel Çalışmalar Ders Oryantalizm: Batı’da İslam Araştırmaları Bilal Gökkır
Karşılaştırmalı Eğitim Düşüncesi Yusuf Alpaydın

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.