E-Bülten Kaydı

Kitapçıklar

Nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilim anlayışını İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı için gerekli bilgi-birikimi oluşturmak gayesiyle kurulmuş olan İLEM’in bu amaçla çeşitli toplumsal meselelerle ilgili düzenlediği konferans, panel, anma toplantıları ve seminerler için hazırlanan dökümanlardır.

 
 
 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.