E-Bülten Kaydı

banner_430273c9070b1c75004445a6c7e15c9c4b02cae2.jpg
Kamplar

İLEM Eğitim Programı kamplarında, Eğitim Programı’nın genel ve özel amaçları doğrultusunda gerekli görülen, fakat Güz ve Bahar dönemlerinde programa dâhil edilemeyen konular hakkında katılımcılara bilgi ve anlayış kazandırmak, Eğitim Programı mezunları ile programa devam eden katılımcıların iletişim ve ilişki kurmaları hedeflenmektedir. Kamp programlarının içeriği, katılımcıların birlikte, ülfet ve muhabbet ekseninde vakit geçirmelerini temin etmek ve bu birlikteliğin niteliğini zenginleştirmek üzere oluşturulmaktadır. Kamplar, katılımcıların dinlenmelerini sağlamakta ve motivasyonlarını artırmaktadır. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen bu çalışmada özel seminerlere ve okuma programlarına da yer verilmektedir. Ayrıca, kamp programı vesilesiyle şehrin gürültüsünden uzaklaşan katılımcılar, berrak bir zihin ile hür tefekkürün imkânını bulabilmektedirler.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.