E-Bülten Kaydı

Eski Seminerler

Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzündeki var oluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her bir ilim yolcusu için bir gerekliliktir.

Çalışmalarını bu doğrultuda sistematik ve istikrarlı bir biçimde yürüten İLEM’in yürütmüş olduğu Eğitim Programı, İstanbul’daki lisans öğrencilerinden; insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanıyıp çözümleyebilme ihtiyacını hisseden ve bunun için gerekli donanımı ve bakış açısını talep eden herkese çalışmalarında bir duruş kazandırmayı amaçlayan bu program kapsamında gerçekleştirilen seminer bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Dönemler

 
 
 
-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.