E-Bülten Kaydı

3. Kademe Atölyeler ve Temel Donanım Dersleri ( 2017- 2018 )

 

ATÖLYELER

İbn Haldun Mukaddime Okumaları

Abdulkadir Macit

İktisat Okulları Bağlamında Güncel Meseleler

Taha Eğri

İslam Ahlâk Felsefeleri

Harun Kuşlu

İslamcılık Okumaları

Süleyman Güder

Tarihten Günümüze Devlet Fenomeni

Ali Osman Karaoğlu

Şehir ve Ahlâk 

Yunus Çolak

Temel Donanım Dersi

Akademik Yazım Teknikleri

İlhan Süzgün

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.