E-Bülten Kaydı

Yayınlar

İLEM’de yürütülen faaliyetlerden elde edilen hasıla ve geçmiş yıllardan bugüne taşınan bakiye çeşitli yayın formatları altında disiplinli editörlük süreçleri ardından yayımlanmaktadır. Aynı şekilde oluşturulan ulusal ve uluslararası dağıtım ağı içinde bu ürünlerin dağıtım ve tanıtımı yapılarak üretilen bilginin dolaşıma sokulması sağlanmaktadır.

İlk sayısını Haziran 2011’de çıkaran İnsan ve Toplum, yılda iki kez yayımlanan, hem Türkçe hem de İngilizce yazılara yer veren disiplinlerarası hakemli bir dergidir. Özgün ve eleştirel çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen İnsan ve Toplum, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve dini ilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır. Saygın uluslararası indekslerce taranan dergi özel sayıları ile kalıcı izler bırakmayı sürdürecektir.

İLEM, yayımladığı bu dergiye ek olarak düzenlediği akademik etkinliklerin yayımlanmasına da büyük önem vermektedir. Medeniyeti anlamak, TLÇK bildirileri, Uluslararası Yaz Okulu Bildirileri, İslam İktisadını Yeniden Düşünmek gibi kitaplar bu kapsamda çok sayıda kitaptan birkaçı.

İLEM bünyesinde çalışan araştırmacılar Türkiye ve Dünya meselelerine yönelik politikalar üretilmesine imkân ve zaman sağlayacak pek çok çalışma gerçekleştirmektedirler. Bu bağlamda, bu çalışmaların neticelerinin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla İLEM Politika Notları dizisi yayımlanmaya başlanmıştır.

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.