E-Bülten Kaydı

Araştırmalar

Çözüm bulma, analiz etme ve tarihi-toplumsal anlamda kritik öneme sahip bir konunun günyüzüne çıkarmaya ön ayak olmak üzere İLEM projeler geliştirmekte ve bunları uygulamaktadır. Çeşitli kurumsal ortaklıkların kurulup gelişmesine de imkân sunan araştırma ve projelerle var olan entelektüel potansiyeli faydalı bilgi üretecek bir ufka kanalize etmek hedeflenmektedir. Bugüne kadar İLEM’de 2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi, Osmanlılarda Kitap Kültürü, Türkiye’de Toplumsal Değişim, İslamcı Dergiler araştırma projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalardan hasıl olan birikim çeşitli şekillerde ilmi camia ile paylaşılmakta ve yeni birikimlerin tesisi için kalıcı bir zemin teşkil etmektedir.

 

Devam Eden Araştırmalar

İslam Bilim ve Düşünce Atlası Projesi

İslamcı Dergiler Atölyesi

İslam Ahlak Düşüncesi

İslam İktisadı Atölyesi

 

Tamamlanan Araştırmalar

Osmanlı'da Kitap Kültürü

Türkiye'de Toplumsal Değişim

2000 Sonrası Türkiye İktisadı

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.