E-Bülten Kaydı

2018 Yaz Akademisi

İstanbul’da faaliyetlerini yürüten, çeşitli projelere ev sahipliği yapan İLEM, Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans öğrencilerini bir araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelerimize dair temel konuları konuşmak, birikimini ve tecrübesini aktarmak üzere İLEM Yaz Akademisi’ni düzenlemektedir. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz program ile İstanbul’dan Anadolu’ya İlim, İrfan ve Hikmet Köprüsü olmayı amaçlamaktayız.  Bir hafta sürecek olan bu programda seminer derslerinin yanı sıra çeşitli kültür gezileri, film ve kitap kritikleri gerçekleştirilecektir.

Bu program ile katılımcılara;

  • Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırma
  • İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtma
  • İlmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırma
  • Eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

 

İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak isteyen İstanbul dışında 2018-2019 eğitim döneminde lisans 3. veya 4.  sınıfa geçecek öğrenciler, kabul tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından programın şartlarına haiz olanlar programa katılmaya hak kazanacaktır.

 

2018 YAZ AKADEMİSİ SEMİNERLERİ

Seminerler

Bir Yeri Göstermeyen Pencereler: Arayışlar Dönemi İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Bütünlük Sorunu

İbrahim Halil Üçer

Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu

Lütfi Sunar

Türkiye’de Toplum ve Siyaset

Mahmut Hakkı Akın

İslami İlimlere Giriş

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Modern İktisadi Düşünce ve Küresel Ekonomik Sistem

Taha Eğri

İslam İktisadına Giriş

Zeyneb Hafsa Orhan

Çağdaş İslami Hareketler

M. Hüseyin Mercan

Film Kritiği

Sinema ve Toplumsal Hafıza

Yusuf Ziya Gökçek

Kitap Tahlilleri 

Ali Ulvi Kurucu I. Cilt

Kurtuluş Öztürk

İlahi Sözün Gücü

İLEM Danışmanlar
İstanbul Gezileri

Tarihi Yarımada ve Boğaz Turu

Zafer Söğüt
-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.