E-Bülten Kaydı

Program

09.00-09.30 Kayıt ve Açılış

09.30 - İLEM Başkanı Selamlama Konuşması
Süleyman Güder, İstanbul Üniversitesi

-----

1. Oturum / 10.00 - 12.00
 

Oturum Başkanı
Mustafa Fayda
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


“Emeviler ve Hilafet“
Mustafa Sabri Küçükaşçı
Marmara Üniversitesi


“Abbasiler ve Hilafet”
Casim Avcı
Marmara Üniversitesi


“Selçuklular ve Hilafet”
Hasan Hüseyin Adalıoğlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi


“Osmanlı Halifeliği (16. Yüzyıl)”
Tufan Buzpınar
İstanbul Şehir Üniversitesi

-----

2. Oturum / 13.00 - 14.30


Oturum Başkanı
Azmi Özcan
Sakarya Üniversitesi


“Hilâfet-i bi’l-İstihkâk: Osmanlı
Hilafet Anlayışları ve Bunların Tarihî
Seyirleri”

Uğur Demir
Marmara Üniversitesi


“Çağdaş İslam Düşüncesinde
Hilafet Anlayışları: Muhammed
Hamidullah Örneği”

Abdulkadir Macit
Kocaeli Üniversitesi


“Hilafetin İlgasını Yeniden
Değerlendirmek”

Ali Satan
Marmara Üniversitesi

-----

Müzakereler ve Kapanış / 14.45 - 16.00
Azmi Özcan
Sakarya Üniversitesi


Mustafa Fayda
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi


Tufan Buzpınar
İstanbul Şehir Üniversitesi

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.