E-Bülten Kaydı

Hilafet Çalıştayı: Hilafetin Osmanlılara İntikalinin 500üncü Yılı Münasebetiyle

İslam tarihinin önemli müesseselerinden biri olan Hilafet, İslam düşüncesinin de kritik kavramları arasında yer almaktadır. Kavramın İslam kaynaklarında yer alış şekli ile kelâmi ve siyasi düşünceye konu olmuş biçimleri, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren devletlerin egemenlik ve otorite arayışlarına cevap vermiştir. Selçuklu-Abbasi ilişkileri ile mahiyet değiştiren Hilafet’in geniş coğrafya içerisinde eş zamanlı farklı görünümleri, dönemsel krizlerden etkilendiğini göstermektedir. 1517 yılında Mısır ve Hicaz’ın Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girmesi ile Hilafet’in Osmanlılara intikal ettiğine dair kabuller tarih yazımında önemli yer tutmakta, dünya tarihindeki kutuplaşmaların seyrine dair ipuçları vermektedir.

Hilafet’in Osmanlılara intikalinin 500. yılı münasebetiyle Hilafet tecrübesi, daha önce İLEM’de gerçekleşen diğer ilmi tartışmalar gibi kavramsal ve tarihsel bir perspektif ile ele alınacaktır. Zira kavramın miras bıraktığı tartışmalar günümüzde dahi güncelliğini korumaktadır. Bugün özellikle düşünce geleneğinden çıkarsanan kavramsal tartışmalarla konu derinleşirken, siyasal tarihe ilişkin belge ve bulgular yeni incelemelere kapı aralamaktadır. İLEM İhtisas Tarih Çalışma Grubu, Hilafet Çalıştayı ile halifeliğin İslam tarihindeki farklı uygulamalarla bize bıraktığı zengin tecrübeyi masaya yatırmayı, tebliğ ve müzakerelerle yeni çalışmalara kapı aralamayı hedeflemektedir.

*Hilafet Çalıştayı lisansüstü düzeydeki araştırmacılara yöneliktir.
*Çalıştaya katılım için kayıt zorunludur.
*Katılım, kontenjanla sınırlıdır.
*Başvuru sonuçları elektronik postayla bildirilecektir.

Program akışını görüntülemek için tıklayınız.

Başvuru ve kayıt için tıklayınız.

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.