E-Bülten Kaydı

Yayın

Sekülarizmin içerisinde bocalayan akademi ile kapitalizmin mekanik dişlileri arasına sıkışmış iş dünyası arasındaki irtibatsızlığın had safhada olduğu günümüz Türkiye’sinde bunun sıkıntılarını ülke ekonomisi ile birlikte tüm işveren-işgören çevresi müşahede etmektedir. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) bu kopukluğu aşmayı kendine amaç edinerek yeni bir paradigmanın kuramsal yapısını inşa edecek bir takım faaliyetler içerisinde bulunmaktadır. Bu doğrultuda ortaya koymaya çalıştığımız katkı neticesinde şekillenen atölye çalışması başından sonuna kadar finansal hegemonyadan uzak ve sarih, alternatif bir İslami iktisat zemini arayışı içerisinde bulunmanın bir göstergesidir. Bu özelliği ile de atölye Türkiye’de çok önemli bir konunun vazgeçilmez zeminini teşkil etmektedir. Elinizdeki kitap 2-3 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen İslam İktisadı Atölyesi-I: “Temel Kavramlar ve Fikirler” başlığı altında mevcut konular etrafında sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Atölyenin düzenleme ve organizasyonu İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin (İGİAD) işbirliği neticesinde şekillendirilmiştir. Birçok farklı ülkeden gelen yazarların kavramsal, fikri ve metodolojik açılardan İslam iktisadı tartışmalarını çok boyutlu olarak ele aldıkları bu kitabın bundan sonra gerçekleştirilecek olan İslam iktisadı çalışmalarına esaslı bir zemin teşkil edecek bir başvuru kitabı olmasını ümit etmekteyiz.

Yayını okumak için tıklayınız.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.