E-Bülten Kaydı

banner_349cc505fdc043acee979da0b69d28c005d7625d.jpg
İslam İktisadı Perspektifinden Faiz

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İslam İktisadı Atölyesi’nde faiz konusunun İslam İktisadı perspektifinden ele alınması hedeflenmektedir. Bu vesile ile yurtiçi ve yurtdışından, bu alanda çalışmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek, mevcut faizli sistemin iktisadi, siyasi ve sosyal alanlarda ne tür sorunlara yol açtığı üzerinde durulacak ve buna yönelik çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede, aşağıdaki konular başta olmak üzere faiz ile ilgili çeşitli konulara odaklanan tebliğ özetleri kabul edilecektir:

-      Modern İktisadi sistem içerisinde faizin rolü ve İslam iktisadı perspektifinden tartışılması

-      Borca dayalı bir ekonomik yapının geleceği ve yeni çözüm önerileri

-      Bireysel iktisadi tercihlerde faizin yeri ve bireyin iktisadi davranışlarının İslami öngörüler çerçevesinde yeniden modellenmesi

-      Faizsiz bir sistemde üretim ilişkileri ve sonuçlarının analizi

-      Faizsiz bir iktisadi sistemde devletin rolü

-      Faizin günümüz koşullarında nasıl uygulamadan kaldırılabileceği ile ilgili somut çözüm önerileri. Faizsiz ekonomik sisteme geçiş süreci ve yapılması gerekenler.

-      Adil bir iktisadi sistemin kurumsallaştırılmasında faizsiz sistemin rolü

-      Faizsiz sisteme geçişte uygulanması gereken tamamlayıcı politika önerileri

-      Müslüman toplumlarda tarihten günümüze faize alternatif olarak üretilen uygulamalar

-      Temel dini metinlerde ve fıkıh ilminde faiz

-      Fıkıh ilmi içerisinde ortaya çıkan alternatif akit türleri

Bu ve benzeri soruları konu edinen tebliğ özetlerinin gönderimi www.islamiceconomy.org/apply adresinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılabilecektir. Atölyeye katılım için nihai kabul tam metinler üzerinden verilecektir. Gönderilen tebliğler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve hâlihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Katılımcıların yol ve konaklama masrafları organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Bu zamana kadar dünyanın birçok ülkesinden alanında uzman ilim adamlarını ağırlayan İslam İktisadı Atölyesi’nin çıktılarının kalıcı hale gelmesi ve İslam İktisadı alanında yapılan diğer çalışma ve tartışmalara katkı sağlaması amacıyla sunulan tebliğler kitaplaştırılmaktadır. Bu bağlamda, “İslam İktisadını Yeniden Düşünmek, İslam İktisadı ve Piyasa, İslam İktisadı ve Emek ve İslam İktisadı ve Sosyal Adalet başlıklarıyla Türkçe olarak; Islamic Economics: Basic Concepts, New Thinking and Future Directions (Cambridge Scholar Publishing) ve Labor in an Islamic Setting: Theory and Practice (Gower Publishing) İngilizce olarak yayımlanmıştır. Daha önceki atölyelerde olduğu gibi bu atölyede de sunulan tebliğler daha sonra yayımlanacaktır.

İslam İktisadı Atölyesi, yeni perspektifleri teşvik eden, hem teoriye hem de saha çalışmalarına önem veren, metodolojik meseleleri önemseyen ve disiplinler arası bir vizyon benimseyen yaklaşımı ile alanında uzman ilim adamlarına beraber çalışma çağrısında bulunuyor.

Her türlü sorunuz için iew@islamiceconomy.org adresine yazabilirsiniz.

Önemli Tarihler

Başvuru ve özet gönderimi:    30.11.2016
Kabul edilen özetlerin ilanı:    10.12.2016
Tam metinlerin gönderilmesi:    05.02.2017
Kabul edilen tam metinlerin ilanı:    01.03.2017
Kesin programın ilanı:    19.03.2017
Atölye çalışması:    1-2.04.2016

 

İletişim

iew@islamiceconomy.org

+ 90 216 310 43 18

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.