E-Bülten Kaydı

İhtisas Programı (2012 - Bahar)
 
 Ders

 İslam Siyaset Teorisi

 Bayram Ali  Çetinkaya
 Ders

 Metinlerle Türkiye’nin Felsefi Gelen-ek-i

 Recep Alpyağıl
 Ders

 İslam Düşüncesinde Akıl 

 Cüneyt Köksal 
 Okuma
 Grubu

 Tarih Yöntemi 

 Teyfur Erdoğdu
 Ders

 Osmanlı’da Bilgi ve Zihniyet

 Berat Açıl
 Ders

 Osmanlı Hukuk Tarihine Giriş

 Pehlül Düzenli
 Ders

 Ortadoğu’da Dış Politika

 Süleyman Elik
 Okuma
 Grubu

 Sosyal Teoride “Öteki”

 Lütfi Sunar
 Ders

 Political Theology

 M. Owais Khan
 Okuma
 Grubu

 Hegel Okumaları: Phenomenology of Spirt

 Tahsin Görgün
 Okuma
 Grubu
 Fusûsu’l - Hikem Okumaları  Ekrem Demirli
 Okuma
 Grubu

 El-İşârât ve’t-Tenbîhât Okumaları

 Ömer Türker
 Okuma
 Grubu-
 Atölye

 Şehir Çalışmaları Atölyesi: Turgut Cansever Okumaları

 Murat Şentürk
 Okuma
 Grubu

 Tecrid-i Sarih Okumaları

 İslam Düşüncesi Çalışma Grubu
 Okuma
 Grubu

 Politik Edebiyat Okumaları

 Politik Edebiyat Çalışma Grubu
 Atölye

 Çağdaş İletişim Kuramları Atölyesi

 Yusuf Ziya Gökçek
 Atölye

 İslam Hukukunda Kanunlaştırma Atölyesi

 Hamdi Çilingir

 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.