E-Bülten Kaydı

2016 - Bahar

Edebiyat Çalışma Grubu

Ders

 Klâsik Türk Şiirinin Mitolojisi

Dursun Ali Tokel

Ders

 Toplumsal Değişim ve Modern Türk Edebiyatı

Mehmet Güneş

Eğitim Çalışma Grubu

Okuma Grubu

 Modern Dönem Batı Eğitim Klasikleri Okumaları

Yusuf Alpaydın

Felsefe Çalışma Grubu

Ders

Matematik Felsefesi ve Matematiksel Mantık

Ayhan Çitil

Ders

İbn Sina Psikolojisi II

M. Zahit Tiryaki

Okuma Grubu

Bilim Felsefesi Okumaları II

Tahsin Görgün

İslam İlimleri Çalışma Grubu

Okuma Grubu

Vahdet-iVücud Öğretisine Giriş: et-Tuhfetü’l Mürsele Okumaları

Ercan Alkan

Okuma Grubu

Klasik Kelâm Metinleri: Şerhu’l-Akaid Okumaları

Hayrettin Nebi Güdekli

Ders

Modern Tartışmalar Bağlamında İmâm Mâlik ve Muvatta’

Rahile Kızılkaya Yılmaz

Siyaset Çalışma Grubu

Ders

İslamcılık-Muhafazakârlık Ekseninde Türkiye’deki Ekonomi-Politik Yapı

Abdurrahman Babacan

Ders

Çağdaş Müslüman Siyaset Düşüncesi II

Halil İbrahim Yenigün

Tarih Çalışma Grubu

Ders

Muhammed Hamidullah Tarihçiliği I

Abdülkadir Macit

Ders

Hilafet’in Ortaya Çıkışı ve Tarihi Seyri

Ali Satan

Atölye

Tarih Din İlişkisi Atölyesi

Teyfur Erdoğdu

Toplum Çalışma Grubu

Ders

Batılı Modern Sosyal Teoride Temel Meseleler II

Lütfi Sunar

Ders

Sosyal Bilimlerin Yapısı

Mahmut Hakkı Akın

Ders

İslam Düşüncesinde Sosyal İlimler-Kavramlar, Metinler-II

Mustafa Tekin

Yönetim Çalışma Grubu

Ders

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Penceresinden Türkiye’nin Kurumlarını Anlamak

Erkan Erdemir

Atölye

Mesleki Kimliğin İnşası Atölyesi

Nihat Erdoğmuş

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.