E-Bülten Kaydı

Program

OSMANLI KİTAP KÜLTÜRÜ: CÂRULLAH EFENDİ SEMPOZYUMU 

09.30 - 10.00    

Açılış

10.00 - 11.30    

I. Oturum

 

Berat Açıl: Osmanlı Kitap Kültürü: Tarihçe, Yöntem ve Öneriler

 

İbrahim Halil Üçer: Zihin, Dil Ve Yazı: İslam Düşünce Geleneğinin Metinsel Sürekliliği Ve Yazı Kültürü Üzerine

 

Muhammed Usame Onuş: Muhibb-i Kütüb Bir Osmanlı Âlimi: Veliyüddin Cârullah Efendi

11.30 - 12.00

Çay ve Kahve Arası

12.00 - 13.30         

II. Oturum:

 

Pehlul Düzenli: Bir Osmanlı Fakihi Olarak Cârullah Efendi ve Fıkıh Notları

 

Sami Arslan: Çeperdeki Hayat: Der-Kenâr'ın Doldurduğu Boşluk

 

Ali Benli: Cârullah Efendi'nin Arapça Sarf-Nahiv ve Belagat Kitapları Üzerine Aldığı Notlar Hakkında Bir Değerlendirme

13.30 - 14.40

Yemek Arası

14.30 - 16.30        

III. Oturum

 

Abdullah Taha İmamoğlu: Veliyüddin Cârullah Efendi’nin Biyografisini Hadis Kitapları Üzerinden Okumak

 

Özgür Kavak: Derkenar Notlarından Haşiyeye Bir Fıkıh Metninin Serencâmı: Cârullah Efendi'nin Câmiü'r-rumûz Haşiyesi

 

Tuba Nur Saraçoğlu: Siyer ve Tarih Notlarında Cârullah Efendi: Okur, Kadı, Biyograf

 

Hasan Umut: “Bir Bilim Tarihçisi" olarak Veliyüddin Cârullah Efendi

16.30 - 16.45     

Çay ve Kahve Arası

16.45 - 17.15     

Kapanış ve Değerlendirme

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.