E-Bülten Kaydı

Program

İKTİSADİ ZİHNİYET VE AHLAK SEMPOZYUM PROGRAMI

09:30-10:30
AÇILIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Sabri Orman
İktisat, Zihniyet ve Ahlak

10:50-12:10
I. OTURUM: İKTİSAT VE AHLAK

Prof. Dr. Enver Alper Güvel, Çukurova Üniversitesi
Piyasa Ekonomisinin Temel Kurumları ve Ahlâk

Prof. Dr. Cengiz Kallek, İstanbul Şehir Üniversitesi
İslam İş Ahlakı

Dr. Mehmet Asutay, Durham Üniversitesi
İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı

13:00-14:20
II. OTURUM: MODERN İKTİSADİ SİSTEMİN ZİHNİYET DÜNYASI

Dr. Cengiz Ceylan, Kadir Has Üniversitesi
Liberal Kapitalizm ve Ahlak

Dr. Necati Aydın, Florida State Üniversitesi
2008 Finansal Krizi Örneğinde Kapitalizmin Ahlak Krizi

Yrd. Doç. Dr. İdiris Demirel, Hizmet-İş Sendikası
Siyaset Felsefesi Açısından Modern Kapitalist Dünya Sistemi ve Epistemolojik Dönüşümler

14:40-16:00
III. OTURUM: TÜRKİYE’DE İKTİSADİ ZİHNİYETİN DÖNÜŞÜMÜ

Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Kırklareli Üniversitesi
Klasik-Modern Ekseninde Üretim-Paylaşım ve Tüketim

Dr. Lütfi Sunar, İstanbul Üniversitesi
Sabri F. Ülgener’in İktisadi Zihniyet İncelemelerini Yeniden Değerlendirmek

Yusuf Alpaydın, İLEM
İş Kültüründeki Küresel Dönüşümlerin Çalışma Ahlakına Yansımaları

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.