E-Bülten Kaydı

İktisadi Zihniyet ve Ahlak Sempozyumu

Üsküdar Belediyesi, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) ortaklaşa düzenlediği "İktisadi Zihniyet ve Ahlak" konulu sempozyum 11 Aralık 2010 cumartesi günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda üç oturumda toplam dokuz tebliğ sunulmuştur.

İktisadi Zihniyet ve Ahlak Sempozyumu, kavramsal olarak bir araya geldiklerine çok sık rastlanmayan İktisadi zihniyet ve ahlak kavramlarını eksene alarak bu ikisi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Modern iktisadi sistemin vazettiği ahlak anlayışı ve üzerine oturduğu zemin sunumların kalkış noktası olarak belirlenmiş, bu zemin üzerinden analiz ve eleştiriler geliştirilmiştir.

Sempozyum Sabri Orman’ın 'İktisat, Zihniyet ve Ahlak' başlıklı açılık konuşması ile başladı. Sonrasında 'İktisat ve Ahlak' başlıklı oturumda Çukurova Üniversitesi’nden Enver Alper Güvel, 'Piyasa Ekonomisinin Temel Kurumları ve Ahlâk', İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Cengiz Kallek, 'İslam İş Ahlakı' ve Durham Üniversitesi’nden Mehmet Asutay, 'İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı' başlıklı sunumlarını yaptılar.

 

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.