E-Bülten Kaydı

İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı Programı

09:00-09:30  Kayıt

09:30-10:00 Açılış

 

10:00-11:30  1. Oturum

İslâm Siyaset Düşüncesi Nasıl Okunmalıdır?

Ömer Türker, Marmara Üniversitesi

İslam Siyasi Düşüncesinde Otorite

Haluk Alkan, İstanbul Üniversitesi

 

12:00-13:30  2. Oturum

Felâsife’nin Siyaset Nazariyesi

Şenol Korkut, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Siyaset Felsefesinin Bir Kaynağı Olarak Siyasetnâme-Nasihatnâme Türünde Siyaset Tasavvuru

İlker Kömbe, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

 

14:30-16:00  3. Oturum

Siyasî-Fıkhî Hükümlere Giriş: İslâm Siyaset Düşüncesinin Fıkhî Kaynakları Üzerine Tespitler

Özgür Kavak, İstanbul Şehir Üniversitesi

İslâm Siyaset Literatüründe Kullanılan Hadislerin Kaynağı ve Sıhhati Meselesi

A. Taha İmamoğlu, Trakya Üniversitesi

 

16:30-18:00  4. Oturum

İslâm Siyaset Düşüncesinde Siyasallık Üzerine Sorular

Ahmet Okumuş, İstanbul Şehir Üniversitesi

İslam ve Batı Kurtuluşçu Siyasal Teolojilerin Karşılaştırılması

Süleyman Güder, İlmi Etüdler Derneği

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.