E-Bülten Kaydı

İslam Siyaset Düşüncesi Çalıştayı

Türkiye’deki ilmi yapılanma muhtelif sebeplerden ötürü kendi kültür mirasının önemli bir parçasından uzak durmaktadır. Özellikle modern dönem öncesi mirasımıza dair bilgi eksikliği son derece vahim durumdadır. Bu sebeple, günümüz İslâm dünyasının düşünce tarihi tasavvuru eksiktir. Modern öncesi dönemin bilinmeyişi zihni kopukluğa sebep olmuştur. Bu kopukluk zihin haritamızı belirleyen kavram dünyamızda da görünmektedir. Klasik dünyayı şekillendiren ilim geleneğinin keşfi ve ihyası muhakkak onun kendine has kavram dünyasıyla gerçekleşecektir.

İLEM Siyaset Çalışma Grubu 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilecek olan İslâm Siyaset Düşüncesi Çalıştayı ile, siyasi düşünceyle sınırlı olmak üzere, İslâm düşüncesinin modern ile klasik dönemleri arasındaki sürekliliğin sağlanmasına önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Temel olarak, İslâm siyaset düşüncesini ele almanın imkânlarını irdeleyecek olan çalıştay ile İslâm siyaset düşüncesi özelindeki yöntemsel problemlerin çözüme kavuşturulması ve sonraki çalışmalara örnek teşkil edecek akademik bir üslubun inşası hedeflenmektedir.

Çalıştay, modern dönemde daha çok Batı etkisiyle şekillenmiş İslâm siyaset düşüncesine klasik kökenli yeni açılımlar sağlamayı planlamaktadır. Bu bağlamda, İslâm’ın modern öncesi dönemde tartışılan meselelerinin yeniden kazanılarak gündem haline getirilmesi ve dönemin kavramlarının süreklilik sağlanacak şekilde yeniden yorumlanması güncel meselelerin tespit ve tenkidinde geçmiş birikimden faydalanmayı sağlayacağı gibi, ilerleyen dönemlerde İslâm siyaset kültürüne ait mirasın telif ve tercüme ile akademik çalışmalarda kullanılabilir hale gelmesine vesile olacaktır.

Çalıştaya Başvuru İçin Tıklayınız.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.