E-Bülten Kaydı

Kavramlar Tarihi Seminerleri

Kavramlar Tarihi Seminerleri, İLEM İhtisas Tarih Çalışma Grubu çalışma alanlarından biri olarak belirlediği kavramlar tarihi temasını besleyecek ve zenginleştirecek bir program olarak planlanmıştır. Bu çerçevede Tasavvuf tarihinin en öne çıkan iki kavramının ele alınmıştır. 2 Nisan 2015’te Doç. Dr. Haşim Şahin, Menakıbname Kavramının Tarihsel Gelişimi başlıklı semineri gerçekleştirmiştir. İkinci seminer ise Velayetname Kavramının Tarihsel Gelişimi başlığıyla 7 Mayıs 2015’te gerçekleştirilmiştir. 

Seminerlerle koordineli bir şekilde gerçekleştirilen Kavramlar Tarihi Yuvarlak Masa Toplantıları ise 19 Mart, 9 Nisan ve 21 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. İLEM İhtisas programı katılımcılarıyla gerçekleştirilen toplantılarda Reinarth Kosseleck’in Kavramlar Tarihi isimli eseri tartışma metni olarak merkeze alınmış ve katılımcılar tarafından müzakere edilmiştir. 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.