E-Bülten Kaydı

İktisadi Zihniyet ve Ahlak

Üsküdar Belediyesi, İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) ortaklaşa düzenlediği "İktisadi Zihniyet ve Ahlak" konulu sempozyum 11 Aralık 2010 cumartesi günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda üç oturumda toplam dokuz tebliğ sunulmuştur.

İktisadi Zihniyet ve Ahlak Sempozyumu, kavramsal olarak bir araya geldiklerine çok sık rastlanmayan İktisadi zihniyet ve ahlak kavramlarını eksene alarak bu ikisi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Modern iktisadi sistemin vazettiği ahlak anlayışı ve üzerine oturduğu zemin sunumların kalkış noktası olarak belirlenmiş, bu zemin üzerinden analiz ve eleştiriler geliştirilmiştir.

Sempozyum Sabri Orman’ın 'İktisat, Zihniyet ve Ahlak' başlıklı açılık konuşması ile başladı. Sonrasında 'İktisat ve Ahlak' başlıklı oturumda Çukurova Üniversitesi’nden Enver Alper Güvel, 'Piyasa Ekonomisinin Temel Kurumları ve Ahlâk', İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Cengiz Kallek, 'İslam İş Ahlakı' ve Durham Üniversitesi’nden Mehmet Asutay, 'İslami Ahlak Ekonomisi Arayışları ve Modern İslam Bankacılığının Başarısızlığı' başlıklı sunumlarını yaptılar.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İslam İktisadı Atölyeleri

Kapitalist iktisadi sisteme alternatif bir sistem arayışı yıllardır farklı açılardan tartışılmaktadır. Bu tartışmalar bazen hakim iktisadi sistemin eksikliklerinin kapatılması gerektiği şeklinde ortaya çıkmış bazen de komünizmde olduğu gibi tamamıyla farklı bir düzen teklifi olarak karşımıza çıkmıştır. İslam İktisadı tartışmalarını da bu bağlamda, Müslüman düşünürlerin İslami ölçütler çerçevesinde şekillenen alternatif bir piyasa arayışı olarak ifade etmek mümkündür. Ancak 1980’lerden itibaren yapılan çalışmalar sonucu gelinen noktaya baktığımızda, alternatif sistem arayışlarının, mevcut sistem içerisinde var olma çabalarına doğru evirildiği görülmektedir. İktisadi bir sistem oluşturma arayışları, özellikle finansal boyutuyla sınırlandırılmış ve faizsiz bankacılık hizmetlerinin başlatılması ile Müslümanlara sistem içerisinde yer açılmıştır.

İlki 2013 yılında düzenlenen bu atölye çalışmasının amacı “İslam İktisadı” alanında yapılan araştırmalar ışığında ilgili alanın çerçevesinin, alt başlıklarının ve temel konularının belirlenmesidir. Ayrıca bu toplantılar aracılığıyla finansal sistemin dışında, İslam iktisadının farklı yönlerinin ele alınarak, gelecekteki çalışmalar için bir çerçeve çizilmesi hedeflenmektedir.

1. İslam İktisadı Atölyesi Mart 2013’te “Temel Kavramlar ve Fikirler”, 2. İslam İktisadı Atölyesi Nisan 2014′te “İslam İktisadı ve Piyasa”, 3. İslam İktisadı Atölyesi Nisan 2015'te "İslam İktisadı ve Emek" ve 4. İslam İktisadı Atölyesi Nisan 2016'da "İslam İktisadı Perspektifinden Sosyal Adalet" başlığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu atölyeler Türkiye, Mısır, Malezya, İngiltere, Pakistan, ABD ve Endonezya gibi birçok ülkeden İslam İktisadı alanında çalışmalar yapmış olan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşmiş, farklı çalışmaların paylaşılmasına ve tartışılmasına vesile olmuştur. Düzenleyici kuruluşlar 5. İslam İktisadı Atölyesi’nin “İslam İktisadı Perspektifinden Faiz” üst başlığı çerçevesinde gerçekleştirilmesini kararlaştırdılar.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Atölye web sayfası için tıklayınız.

-   A   +

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.