E-Bülten Kaydı

Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu

On yedinci ve on sekizinci yüzyılda yaşamış, döneminin meşhur âlimlerinden biri olan Veliyyüddin Cârullah Efendi (1659-1738) İstanbul’da bir kütüphane kurmuş ve bu kütüphanede yer alan eserlerin tamamına yakınını okuyarak kenarlarına notlar düşmüştür. Bu notlar, kütüphanesindeki eserleri dönemin kitap kültürünü anlama noktasında canlı birer tanık haline getirmiştir.

Osmanlı kitap kültürüyle ilgili herhangi bir kitap bulunmadığı gibi makale sayısı da oldukça sınırlıdır. Bir yazı medeniyeti olarak tanımlanabilecek İslam medeniyetinin Osmanlı özelinde kitapla kurduğu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu tarz çalışmaların hem kemiyet hem de keyfiyet açısından artması zaruridir.Bu düşünceden hareketle İlmi Etüdler Derneği (İLEM), 14 Şubat 2015 Cumartesi günü 09.30-17.00 saatleri arasında Osmanlı Kitap Kültürü Projesi çerçevesinde Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu’nu gerçekleştirdi. 

Sempozyumda, Cârullah Efendi’nin koleksiyonunu derinlikli bir incelemeye tâbi tutan birbirinden farklı alanlarda uzman akademisyenlerin elde ettikleri sonuçları paylaşacağı sunumların yanında, Süleymaniye Kütüphanesinde yer alan bu yazma eserlerden örneklerin yer aldığı bir sergi de konukların dikkatine sunuldu.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLEM - İlmi Etüdler Derneği

TARAFINDAN HOST EDİLMEKTEDİR.